Zapraszamy do udziału w projekcie ….

6 grudnia 2017

Drodzy mieszkańcy powiatu chodzieskiego oraz wągrowieckiego, nadal trwa rekrutacja do projektu.

Jeżeli jesteście

osobami bezrobotnymi bądź osobami biernymi zawodowo

ten projekt jest skierowany właśnie do Was !!!

 Zapewniamy kadrę doradców zawodowych oraz trenerów wysoce wyspecjalizowanych w zadaniach, które będą z Państwem przeprowadzać.

Pomogą oni Państwu w znalezieniu odpowiedniej ścieżki w życiu, pozwalającej z godnością żyć na własny rachunek.

W projekcie zapewniamy szkolenia zawodowe wraz ze stypendiami szkoleniowymi, przystosowane do Państwa umiejętności i potrzeb.

Projekt zakłada również zorganizowanie dla 16 osób staży zawodowych.

Liczba miejsc jest ograniczona tak, więc prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie chęci udziału w naszym Projekcie.

 Z A P R A S Z A M Y !!!