Szukasz pracy? Chciałbyś/Chciałabyś polepszyć swoją sytuację życiową?

6 grudnia 2017

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PROJEKTU:

 Jeśli jesteś osobą:

  • Bezrobotną z III profilem pomocy,
  • bierną zawodowo,
  • posiadasz niepełnosprawność (o stopniu umiarkowanym, znacznym, niepełnosprawność intelektualna, sprzężona),
  • zamieszkujesz w powiecie wągrowieckim, w gminie tj.: Damasławek – gmina wiejska, Gołańcz, Mieścisko – gmina wiejska, Wapno – gmina wiejska, w powiecie chodzieskim, w gminie tj.: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin.

Dołącz do nas i polepsz swoje życie ….

OFERUJEMY TOBIE:

  • Indywidualne poradnictwo z doradcą zawodowym,
  • Grupowe warsztaty kompetencji społeczno–zawodowych (tj.: Trening umiejętności społecznych oraz Warsztaty rynku pracy),
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne oraz grupy wsparcia z psychologiem,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże/praktyki zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia