Podstawy obsługi komputera

1 kwietnia 2011

Kolejne grupy „Aktywnych Amazonek z Wielkopolski” zrealizowały szkolenie  w zakresie podstaw obsługi komputera.

  Grupa Amazonek z Buku realizowała szkolenie w terminie od 02.02.2011r. a zakończyła dnia 07.03.2011r. Grupa Pań ze Śremu odbyła szkolenie w terminie od 02.02.2011 do 09.03.2011r. W ramach tego szkolenia uczestniczki otrzymały podręczniki obsługi komputera, komputery przenośne z dostępem do Internetu oraz poczęstunek. 
  W miesiącu marcu uczestniczki w/w grup zakończyły również warsztaty „Wizażu i kreowania wizerunku”. Podczas warsztatów Panie poznały wizerunek jako komunikat niewerbalny, dress – code czyli strój na rozmowę kwalifikacyjną (co należy założyć a czego nie powinno unikać). Panie nauczyły się także technik wykonania delikatnego, efektywnego makijażu. Dla   każdej z uczestniczek warsztatów zakupiono zestaw kosmetyków z czego Beneficjentki były bardzo zadowolone.
 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego