Chciałbyś skorzystać z usług opiekuna/opiekunki? Nie czekaj, zgłoś się do nas już dziś.

29 października 2017

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta i gminy Inowrocław.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, według indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.