Zapraszamy do udziału w projekcie

6 listopada 2017

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w mieście
i gminie Inowrocław”.
Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z miasta i gminy Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc niestacjonarnych usług opiekuńczych. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Wsparcie opiekunów będzie świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.

Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie
od 01.09.2017 do 31.08.2019.