Warsztaty Aktywizacji Społeczno – Zawodowej

5 kwietnia 2011

Grupa Amazonek z Buku do końca marca 2011 r. i Grupa Amazonek ze Śremu  wczoraj, tj. 4 kwietnia 2011r.  zakończyły  warsztaty „Aktywizacji Społeczno – Zawodowej”…

…w ramach których m.in. opanowały umiejętności stosowania technik relaksacyjnych  i rehabilitacyjnych, pozwalających wykonywać pracę zawodową, nabyły umiejętność poruszania się po rynku pracy oraz zwiększyły swoją motywację zawodową.  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego