Poszukujemy Podmiotu Ekonomii Społecznej

10 listopada 2017

Dnia 10.11.2017 zostało zamieszczone na bazie konkurencyjności  zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych przez podmioty ekonomii społecznej. Oferty  mają wpłynąć do dnia 20.11.2017. Więcej informacji na bazie konkurencyjności.