Zapraszamy do udziału w projekcie

1 grudnia 2017

W związku z niezrekrutowaniem wszystkich osób w pierwszym naborze powtarzamy nabór rekrutacyjny, na zasadach obowiązujących w pierwszym naborze.. Nabór obecnie trwa grudzień 2017 – styczeń 2018. Przypominamy że kryterium pierwszeństwa do udziału w projekcie mają osoby niesamodzielne których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Preferencje otrzymują osoby:

  1. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego – dwie przesłanki – 3 pkt, więcej przesłanek – 5 pkt;
  2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – umiarkowany. st. – 3 pkt, znaczny – 5 pkt,;
  3. z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 5 pkt;
  4. korzystających z PO PŻ – 2 pkt; 5. z obszarów zdegradowanych, wyznaczonych w LPR lub GPR – 3 pkt. 6. osoby mieszkające samotnie – 3 pkt.