Koniec zajęć w Ciechocinku

29 kwietnia 2011

 W dniu 27 kwietnia 2011 roku odbyły się ostatnie zajęcia ze spotkań warsztatowych z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym.

W ciągu trwania tego cyklu Panie uczestniczyły w szkoleniu z podstaw obsługi komputera, spotkaniach warsztatowych z psychologiem, lekarzem, rehabilitantem oraz doradcą zawodowym jak również brały udział w zajęciach z wizażu i kształtowania wizerunku.

To nie koniec atrakcji dla Pań z Ciechocinka.

W miesiącu czerwcu  2011 roku Panie z tej grupy wezmą udział w wyjeździe aktywizacyjno rehabilitacyjnym do uzdrowiska. Na Beneficjentki czeka wiele atrakcji min.: szkolenie „Florystyka i zdobienie przedmiotów” oraz liczne zabiegi takie jak: masaże limfatyczne, gimnastyka, basen oraz wiele innych atrakcji.

Wszystkim Paniom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pogłębianiu wiedzy w zakresie obsługi komputera

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego