Skorzystaj z opieki wykwalifikowanych opiekunów/opiekunek

21 grudnia 2017

Cały czas trwa nabór do udziału w projekcie. Poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Zamieszkują tereny miasta i gminy Inowrocław

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.