Siódma grupa – Brodnica wita

24 maja 2011

 Zajęcia odbywają się w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Od – Nowa” przy ulicy Zamkowej 1.

Grupa utworzona w Brodnicy jest  siódma grupą, która w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza” ma możliwość udziału w szkoleniu z podstaw obsługi komputera i samodzielnego podnoszenia umiejętności jego obsługi. Zajęcia te dają możliwość zdobycia lub pogłębienia swojej wiedzy na temat obsługi komputera i Internetu. Jak wszystkie grupy tak i panie z Brodnicy otrzymały notebooki na okres trzech miesięcy, które zabierają ze sobą do domu co pozwoli im polepszyć swoje umiejętności obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Wszystkie Panie również otrzymały podręczniki do obsługi komputera oraz mają dostęp do Internetu co pozwala na swobodne korzystanie z niego.
Na Panie z tej grupy czekają jeszcze warsztaty rehabilitacyjne oraz szkolenie z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku. W miesiącu marcu Panie z tej grupy wezmą udział w 12 dniowym wyjeździe aktywizacyjno – rehabilitacyjnym do uzdrowiska gdzie będą mogły korzystać z różnych zabiegów za darmo.

Życzymy udanej nauki, abyście mogły Pani ze sobą kontaktować  za pomocą Internetu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego