Poszukujemy Podmiotów Ekonomii Społecznej do świadczenia usług opiekuńczych!

10 listopada 2017

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania przez Podmioty Ekonomii Społecznej, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajduje się na bazie konkurencyjności.

Zapraszamy do składania ofert!