Poszukujemy opiekunów / opiekunek do pracy w ramach projektu.

2 listopada 2017

Obecnie rozpoczęliśmy rekrutację osób, które mają być objęte usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Nie będziemy  mogli realizować  usług ponieważ brakuje nam osób świadczących usługi tj.; opiekunów/ opiekunek

Dlatego, zapraszamy osoby, które spełniają poniższe wymagania.

  • Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, a także ukończyły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

LUB

  • Osoba posiadająca doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi.

 Proponowana forma zatrudnienia to umowa cywilnoprawna, rozliczana zgodnie z ilością przepracowanych godzin.  Więcej informacji  dotyczących warunków zatrudnienia u kierownika projektu,
kontakt tel.: 52/ 357 62 15