Opiekunki zaczęły swoją pracę

28 grudnia 2017

W miesiącu grudniu 2017 po dwumiesięcznym okresie naboru, udało się nam  objąć  opieką  siedem  osób niesamodzielnych. Mamy jeszcze kilka osób oczekujących za usługami. Brakuje nam jednak opiekunów/ opiekunek spełniających wymagane kryteria.