Kolejna rekrutacja rusza!

2 maja 2011

Rozpoczęła  się rekrutacja na następujące szkolenia zawodowe w Inowrocławiu i w Żninie

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w szczególności po 45 roku życia do wzięcia udziału w projekcie.
W ramach projektu odbędą się następujące zajęcia warsztatowe:
•    Warsztaty psychologiczno – doradcze;
•    Tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
•    Warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy;
•    Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem pracy.

OBECNIE REKRUTUJEMY NA NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA ZAWODOWE:
•    Spawacz metodą 35 (w Inowrocławiu i w Żninie)
•    Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (w Inowrocławiu)
•    Florystyka i zdobienie przedmiotów (w Żninie)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
W ramach projektu będą zwracane koszty dojazdu dla uczestników spoza Inowrocławia.

Rekrutacja trwa!

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleniową prosimy o zgłaszanie się do siedziby Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu lub pod numerem telefonu (52) 357 62 15