Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego już za NAMI!

27 maja 2011

 23 maja uczestnicy zakończyli szkolenie zawodowe. Łącznie udział w projekcie zakończyło 14 osób, które podniosły swoje kwalifikacje i zwiększyły szansę na znalezienie nowej pracy.

Udział w szkoleniu zawodowym beneficjenci  projektu zakończyli poprzez „Warsztaty Rynku Pracy”, które odbywały się w dniach 24.05.2011 – 26.05.2011. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników szkoleń zawodowych do efektywnego poruszania się po rynku pracy oraz  pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Podczas tych warsztatów każdy z uczestników odbył rozmowę z pośrednikiem pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego