Opis projektu

1 sierpnia 2017

TYTUŁ PROJEKTU: Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim

OKRES REALIZACJI: 01.08.2017-31.12.2019

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, które obejmie wsparciem w ramach projektu 70 osób niesamodzielnych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów faktycznych.

Wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkujące na terenie powiatu namysłowskiego.

Miejsce realizacji projektu: Powiat namysłowski

Gminy:                                                  

  • Domaszowice
  • Namysłów
  • Pokój
  • Świerczów
  • Wilków

Projekt obejmuje 4 zadania:

Zadanie 1: Organizacja środowiskowego centrum świadczenia usług opiekuńczych
 i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych.

Zadanie 2: Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania.

Zadanie 3: Usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowania osób niesamodzielnych.

Zadanie 4: Wsparcie opiekunów faktycznych.