ZAPRASZAMY!!!

24 stycznia 2018

Należysz do osób niesamodzielnych? Mieszkasz na terenie powiatu namysłowskiego w województwie opolskim? Chciałbyś uzyskać pomoc polegającą na:

  • zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiece higienicznej,
  • zapewnieniu kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,
  • usługach treningowych w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacji zaleconej przez lekarza na poziomie nie objętym zakresem usług specjalistycznych,
  • specjalistycznych usługach opiekuńczych w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe zagadnienia, koniecznie zgłoś się do projektu „Pogodna Jesień Życia w powiecie namysłowskim”.

Szczegółowych informacji udziela:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Koordynatorzy lokalni, pracownicy specjalistyczni wspierający pracę opiekunek tel. 605-417-742