Projekt pt. „Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” zakończony

27 grudnia 2017

Informujemy, że projekt„Szkolenia komputerowe w woj. mazowieckim” dobiega końca. W ramach projektu objęliśmy wsparciem 522 osób.  Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Partnerem projektu udzielając wsparcia założonego w projekcie, szczególną uwagę zwrócili na kwalifikowalność uczestników, tj. osób w wieku powyżej 25 roku życia, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych, osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru województwa mazowieckiego (które stanowią 100% grupy docelowej) i wyłącznie osób, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015.

W ramach projektu odbywały się bezpłatne szkolenia na poziomie podstawowym (A). Zajęcia szkoleniowe były realizowane w trybie 15 spotkań po 4 godz. lekcyjne. Uzyskanie kompetencji potwierdzone zostanie zewnętrznym certyfikatem, poprzedzonym zewnętrznym egzaminem.Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów szkoleniowych oraz podręcznik, co pozwoli utrwalić zdobytą wiedzę. 

Wszystkim dziękujemy za współpracę. A naszym Uczestnikom samych sukcesów w zakresie kompetencji cyfrowych.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego