Fundacja Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej poszukuje opiekunów/opiekunek

8 lutego 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 08.02.2018. Oferty mają   wpłynąć do dnia 15.02.2018.
Więcej informacji na stronie na  bazie konkurencyjności.