Fundacja Więcej z Życia poszukuje Podmiotu Ekonomii Społecznej

19 lutego 2018

Zapytanie ofertowe zamieszczono na bazie konkurencyjności  dnia 19.02.2018. Oferty mają wpłynąć do dnia 27.02.2018. Więcej informacji na stronie na bazie konkurencyjności.