Zgłoś się do udziału w projekcie!

25 lutego 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia”
z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób spełniających trzy przesłanki, kwalifikujące do udziału w projekcie: 

  • Należących do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Niesamodzielnych
  • Zamieszkujących w mieście Poznaniu lub powiatu wągrowieckiego.

 W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie