Podstawy języka angielskiego

7 lutego 2011

W ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” rozpoczęły się w Poznaniu pierwsze szkolenia z podstaw języka angielskiego.

Grupa I rozpoczęła szkolenie z dniem 3 lutego 2011r., grupa II natomiast w dniu następnym, tj. 4 lutego 2011r i obejmie ono łącznie 60 godzin lekcyjnych. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w podstawowym porozumiewaniu się w języku angielskim, min.: jak przedstawić się w języku angielskim, podawać numer telefonu, przedstawiać inne osoby, odmieniać czasownik „być”, jak przepraszać i wyrażać uczucia, podawać godzinę, pytać o cenę w sklepie. W ramach tego szkolenia zakupiono dla Pań profesjonalne książki oraz ćwiczenia umożliwiające szybsze poznanie języka angielskiego.

Wszystkim Paniom życzymy przyjemnej nauki!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego