Podstawy obsługi komputera w Gnieźnie

4 kwietnia 2011

Dwie Grupy Amazonek z Gniezna wraz z początkiem kwietnia 2011r. rozpoczęły szkolenie z podstaw obsługi komputera.

Zajęcia te dają możliwość zdobycia lub pogłębienia swojej wiedzy na temat obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestniczki korzystają z lekkich notebooków z MS Office z bezprzewodowym dostępem do Internetu, każda z nich może zabierać notebooka do domu przez okres 2 miesięcy, aby samodzielnie podnosić i rozwijać swe umiejętności. Każda z uczestniczek ma także zapewniony podręcznik obsługi komputera.

Wszystkim Paniom życzymy owocnej i przyjemnej nauki!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego