Szkolenie z podstaw języka angielskiego – czas na Amazonki z Piły!

6 czerwca 2011

3 czerwca 2011r. grupa Amazonek z Piły rozpoczęła szkolenie z podstaw języka angielskiego.

Uczestniczki otrzymały podręczniki do nauki języka angielskiego. W trakcie zajęć beneficjentki nauczą się podstawowych elementów komunikowania się w języku angielskim: podstawy gramatyki, odmiana czasownika „to be”, liczby, podstawowe słowa i rozmówki. Obejmie ono łącznie 60 godzin szkoleniowych.

Życzymy przyjemnej i owocnej nauki!!!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego