Kończy się szkolenie zawodowe … rozpoczyna się drugie …

28 marca 2018

Dziś kończy się szkolenie zawodowe „Robotnik gospodarczy”. Szkolenie trwało 120h. Natomiast jutro rozpoczyna się drugie szkolenie zawodowe dla tej 13-tki, pt.: „Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kv”, które będzie trwało 3 dni i będzie miało wymiar 20h. Uczestnicy przechodzą dodatkowo kolejne szkolenie w celu uzupełnienia kwalifikacji do wykonywania zawodu pt.:  „Robotnik gospodarczy”. Natomiast nowo zrekrutowane 7 osób od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczynają trzy miesięczny staż zawodowy.