Jesteś osobą niesamodzielną? Potrzebujesz opieki ze strony innych osób? Zgłoś się do nas!

7 maja 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie realizuje projekt pn.: „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim”, który ma  na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych.

Do projektu poszukujemy osób niesamodzielnych, które:

  • Należą do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności,
  • Mieszkają na terenie powiatu żnińskiego.

W ramach projektu zostaną one objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu ich zamieszkania), które będą świadczyły wykwalifikowane opiekunki/opiekunowie.

Szczegółowych informacji otrzymasz pod numerem telefonu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel. (52) 357 – 62 – 15

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa – tel. 602 790 291