Beneficjenci uczestniczą w stażach zawodowych!

28 maja 2018

Uczestnicy odbywają właśnie staże w ramach projektu „Czas na aktywność!”.

Udział w projekcie daje możliwość odbycia płatnego stażu zawodowego, który zwiększa szanse na podjęcie zatrudnienia. Ponadto każdy z uczestników został objęty indywidualnym systemem wsparcia przez doradcę zawodowego oraz pośrednika pracy.