Aneks nr 1 do Regulaminu

19 listopada 2010

ANEKS NR 1 Z DNIA 3.01.2011 ROKU
DO REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Samochodem do nowej pracy Rojewo II edycja projektu”
Z dniem 3.01.2011 roku zmianie ulegają następujące zapisy Regulaminu:

  • Rozszerzono §1, p. 5;
  • Dodano załącznik nr 1:
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

  • informacje ogólne o projekcie;
  • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
  • kryteria uczestnictwa w projekcie;
  • zasady rekrutacji;
  • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
  • instrukcja do selekcji uczestników projektu (załącznik nr 1 do niniejszego projektu).
Załącznik 1: Instrukcja do selekcji uczestników projektu
INSTRUKCJA PRZYDZIELANIA PUNKTACJI
ZA SPEŁNIANIE WYMAGANYCH KRYTERIÓW
UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Samochodem do nowej pracy Rojewo II edycja projektu”

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

WIEK

15 – 24

5

25 – 34

4

35 – 44

4

45 – 54

5

55 – 64

5

OKRES POZOSTAWANIA BEZ ZATRUDNIENIA

0 – 0,5 roku

1

0,5 roku – 1 rok

2

1 rok – 2 lat

3

2 lata – 5 lat

4

Powyżej 5 lat

5

LICZEBNOŚĆ RODZINY

Rodzina bezdzietna

1

1 dziecko

2

2 dzieci

3

3 dzieci

4

Powyżej 3 dzieci

5

WYKSZTAŁCENIE

Bez wykształcenia

5

Podstawowe/gimnazjalne

4

Zasadnicze zawodowe

3

Średnie ogólne

2

Średnie zawodowe

2

Wyższe

1

ODLEGŁOŚĆ OD NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

0 – 500 metrów

1

500 metrów – 1 km

2

1 km – 1,5 km

3

1,5 km – 2 km

4

Powyżej 2 km

5

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA ROLNEGO

0 – 5 ha

5

6 ha – 10 ha

4

11 ha – 15 ha

3

16 ha – 20 ha

2

Powyżej 20 ha

1

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

Aneks nr 1 wchodzi w życie z dniem 3.01.2011 roku

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego