CZAS NA ZMIANY

30 maja 2006

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu

Celem projektu „ Czas na zmiany” jest zwiększenie szans na znalezienie pracy poza sektorem rolnym przez osoby, które nie będą utrzymać się z pracy w rolnictwie. Zamierzamy objąć nim 180 osób z 6 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, sąsiadujących z Inowrocławiem (inowrocławski, mogileński, żniński, aleksandrowski, radziejowski, bydgoski).

Uczestnikami zajęć są rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Beneficjenci biorą udział w warsztatach rynku pracy oraz ocenią przy pomocy doradców zawodowych i psychologa własne możliwości zdobycia nowego zawodu lub podniesienia kwalifikacji zawodowych. Na tej podstawie opracują indywidualny plan działania.

Zakres naszej pomocy obejmuje również przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, połączonej z praktycznym wykonywaniem przyszłych zadań zawodowych, a także z samodzielnym wykonywaniem opanowanych czynności pod nadzorem konsultanta. Praktyczne szkolenia w jednym z siedmiu programów pozwolą wykształcić wśród uczestników postawę samodzielności, umiejętności pracy w zespole oraz odpowiedzialności za swoją pracę