Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”

1 czerwca 2018

Logo UE kujawsko-pomorskie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiat inowrocławski, z wykształceniem nie wyższym niż średnie, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: w tym osoby bezrobotne (preferowane z III profilem pomocy), w tym osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i/lub grupowe:
-określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej
-aktywizacja społeczna-grupy wsparcia
-integracja społeczna-animacja lokalna
-poradnictwo prawne
-szkolenia zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
-doradztwo zawodowe
-staże w zawodzie
-pośrednictwo pracy

Plakat Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego