Zapraszamy do zapisów!

23 maja 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie podnoszącego kwalifikacje
i kompetencje zawodowe. Wsparcie obejmuje osoby dorosłe
w wieku od 18 lat mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego
lub pracujące lub uczące się na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego i żnińskiego o niskich kwalifikacjach. 

Do projektu mogą przystąpić osoby:

  • osoby od 18 – 50 lat z wykształceniem maksymalnie średnim;
  • osoby od 50 lat niezależnie od poziomu wykształcenia;
  • osoby niepełnosprawne niezależnie od poziomu wykształcenia.

Wszystkie kursy kończyć się będą egzaminem dającym uprawnienia zawodowe lub potwierdzającym zdobycie innych kwalifikacji rynkowych lub kompetencji zawodowych. Zakładamy, że 70% uczestników szkoleń zda taki egzamin i uzyska stosowny certyfikat.