Szkolenie z podstaw języka angielskiego!

10 czerwca 2011

Amazonki z Kalisza od 9 czerwca 2011 r. uczestniczą w szkoleniu z podstaw języka angielskiego!

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”. Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki. Celem zajęć jest zdobycie przez beneficjentki podstawowych umiejętności porozumiewania się w języku angielskim poprzez 60 godzin szkolenia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego