II turnus rehabilitacyjny rozpoczęty

21 czerwca 2011

Od 20 czerwca b.r. realizowany jest, w Solanki Medical SPA w Inowrocławiu, drugi turnus rehabilitacyjny w projekcie „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”.

Uczestniczy w nim 8 pań, które zostały wyłonione na podstawie wcześniejszych rozmów z Doradcą Zawodowym. Beneficjentki biorą udział w wyjazdowym 40-godzinnym szkoleniu zawodowym: „Recepcjonista/Menadżer turystyki” połączonym z 10-godzinnym wsparciem warsztatowym z zakresu rehabilitacji. Ponadto uczestniczki korzystają z pakietu Sprawność i Kondycja, który obejmuje m.in. masaże limfatyczne, zwykłe, gimnastykę i zajęcia w basenie. 

Turnus potrwa do 3 lipca 2011r.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego