Operator maszyn do robót drogowych

21 czerwca 2011

 Są jeszcze wolne miejsca na operatora maszyn do robót drogowych, w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY.

Przypominamy, że do udziału  w /w projekcie zapraszamy osoby po 45 roku życia nieaktywne zawodowo z powiatu: inowrocławskiego ( z wyłączeniem miasta Inowrocławia), żnińskiego, mogileńskiego i nakielskiego. 
Uczestnicy szkolenia mają do  wyboru dwa urządzenia: równiarkę  lub walec. Warsztaty poprzedzające szkolenie zawodowe  odbędą się 28 i 29 czerwca o godz. 8.00 w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy.  Realizacja szkoleń zawodowych zaplanowana jest na miesiąc lipiec i sierpień, łącznie 176 godzin. 
Zainteresowanych  prosimy o kontakt. Informacji udziela Anna Białka: tel: 052/ 522-23-73;   tel: 052/ 357 -62-15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego