Czekamy na osoby niesamodzielne – pozostało nam niewiele miejsc

27 lipca 2018

Projekt pn „Pogodna Jesień Życia w mieście i gminie Inowrocław” skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny miasta i gminy Inowrocław.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc niestacjonarnych usług opiekuńczych. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Wsparcie opiekunów będzie świadczone w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Centrum Usług Środowiskowych – 512 852 535, 697 914 048

Fundacja Ekspert – Kujawy 52 357 62 15