Wyjazd integracyjny dla uczestniczek

27 czerwca 2011

W ubiegłą niedzielę tj. 26 czerwca 2011r Fundacja Ekspert – Kujawy zorganizowała wyjazd integracyjny dla uczestniczek drugiego turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”.

Wycieczka była bardzo urozmaicona. Panie wraz z przewodnikiem odwiedziły Pałac Lubostroń w Lubostroniu, Zamek w Wenecji oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.
W Pałacu Lubostroń miały okazję zobaczyć nie tylko zabytkowy zespół pałacowo-parkowy, ale również zorganizowany tego dnia Konkurs Pojazdów Konnych.
Na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami Weneckim i Biskupińskim uczestniczki obejrzały ruiny niedużego zamku rycerskiego, który został wzniesiony około roku 1380 przez kasztelana nakielskiego i sędziego kaliskiego Mikołaja z Chomiąży z rodu Nałęczów. Poznały opowiedzianą przez przewodniczkę legendę o słynnym diable weneckim, która jeszcze bardziej przybliżyła historię tego miejsca. Znaczącym punktem wycieczki była osada obronna kultury łużyckiej w Biskupinie. Uczestniczki projektu zwiedziły także mieszczące się tam Muzeum Archeologiczne.
Wszystkie Amazonki były bardzo zadowolone. Wyjazd zaspokoił nie tylko potrzeby integracyjne uczestniczek, ale również potrzeby poznawcze, był bowiem niepowtarzalną lekcją historii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego