Opis projektu

2 września 2017

Projekt pn. „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim” jest realizowany przez Fundację Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Pałuki i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łabiszynie ma na celu zapewnienie 80 osobom niesamodzielnym zamieszkującym powiat żniński łatwiejszego dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych, a także wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej, poprzez działania Centrum Usług Środowiskowych.

Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:

1. Świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych, w tym poprzez podmioty ekonomii społecznej.

2. Działalność Centrum Usług Środowiskowych w zakresie usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Wspieranie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Zakładamy utworzenie 16 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych (16 opiekunów/ek).

Wsparcie obejmuje osoby zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie powiatu żnińskiego:

  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  • Osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją.
  • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych).

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.