Czekamy na osoby zainteresowane udziałem w projekcie

14 sierpnia 2018

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 130 uczestników, w tym 85 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat inowrocławski. Okres realizacji projektu od 01.06.2018 roku do 31.12.2019 roku.

 Na etapie rekrutacji wprowadza się następujące preferencje:

  • kobiety,
  • osoby zamieszkujące obszary wiejskie powiatu inowrocławskiego,
  • osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie (do poziomu ISCED 3),
  • osoby w wieku 50+.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów uczestnik otrzymuje 2 pkt.

Dodatkowo zgodnie z regulaminem konkursu wprowadza się preferencje dla osób:

  • doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina),
  • zamieszkujących na obszarach zdegradowanych.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów uczestnik otrzymuje 10 pkt.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie – zapraszamy do kontaktu:

Fundacja Ekspert-Kujawy – tel.  (52) 357 – 62 – 15

email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl