Rekrutacja do projektu

3 września 2018

Pragniemy poinformować, że 06.09.2018 r. o godzinie 11:00 w sali numer 13 w Fundacji Ekspert-Kujawy, przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. Celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących realizowanego projektu. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. kryteria jakie należy spełniać, aby móc wziąć udział w wyżej wymienionym projekcie. Ponadto, spotkanie będzie również okazją do indywidualnego zadawania pytań i rozstrzygania wątpliwości dotyczących projektu. Pod okiem Kierownika projektu będzie można wypełnić oraz złożyć dokumenty rekrutacyjne.

Na spotkanie zapraszamy mieszkańców powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miasta Inowrocław), osoby bezrobotne (preferowane z III profilem pomocy), osoby bierne zawodowo, które posiadają minimum jedną z przesłanek wykluczenia społecznego np.: korzystają ze wsparcia OPS, programu POPŻ, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl