Zapraszamy do udziału w projekcie

12 października 2018

Cały czas prowadzimy rekrutację do projektu „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu inowrocławskiego w skład, którego wchodzą następujące gminy:

– Gmina Inowrocław (z wyłączeniem miasta Inowrocław)

– Gmina Gniewkowo

– Gmina Janikowo

– Gmina Pakość

– Gmina Dąbrowa Biskupia

– Gmina Złotniki Kujawskie

– Gmina Rojewo

– Gmina Kruszwica

Ponadto poszukujemy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – preferowane z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych posiadających I lub II profil oddalenia od rynku pracy lub biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu oferujemy określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (IPD), grupy wsparcia, wyjazd integracyjny, bezpłatne poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe (płatne stypendium szkoleniowe), doradztwo zawodowe (tworzenie dokumentów m.in. CV i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą), staże w zawodzie (4 – miesięczne), pośrednictwo pracy.

Osoby, które spełniają powyższe kryteria zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl