Uwaga! Nowy konkurs w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu!

7 lipca 2011

 W związku z ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  konkursem zamkniętym nr 1/POKL/7.3/2011 w ramach Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Fundacja Ekspert – Kujawy organizuje spotkanie Informacyjne dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków projektowych w ramach w/w konkursu.
Na spotkanie przybędą Liderzy wszystkich sześciu powiatów współpracujący z organizacjami pozarządowymi z terenów, które objęte są działaniem projektu oraz przedstawiciele organizacji z tychże terenów, którzy chcieliby spróbować uzyskać środki finansowe na realizację swoich działań statutowych.

Spotkanie odbędzie się 11.07.2011 roku w Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu przy  ul. Dworcowej 65 o godzinie 12:00.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosków projektowych w ramach ogłoszonego przez ROPS konkursu.

Prosimy o wcześniejsze poinformowanie o przybyciu na spotkanie pod numerem telefonu 52 357 62 15.