WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO POWTÓRNEJ OCENIE

6 lipca 2011

 WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA PO POWTÓRNEJ OCENIE

Lp.

Imię i nazwisko

Liczba punktów (średnia ocen)

Czy wniosek został rekomendowany do dofinansowania?

1.

FABIAN SIEMIĄTKOWSKI

97

TAK

2.

PIOTR LAMPKOWSKI

95

TAK

3.

TOMASZ CZESŁAW ŁOBODA

95

TAK

4.

HUBERT KOWALIK

93

TAK

5.

DANUTA KAPUŚCIŃSKA

92

TAK

6.

DARIUSZ ROBACZEWSKI

90

TAK

7.

WOJCIECH RYSZARD TRUSZCZYŃSKI

88

TAK

8.

MICHAŁ PUTO

87

TAK

9.

ADAM WITKOWSKI

85

TAK

10.

ARKADIUSZ PIETRYKOWSKI

80

TAK

11.

RENATA GOŁĘBIEWSKA

74

TAK

12.

MARCIN FILIP LEWANDOWSKI

68

TAK

13.

BARBARA ANNA SZYNKARCZYN

65

TAK

14.

AGNIESZKA MUSZYŃSKA

61

TAK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”