Szkolenie zawodowe Recepcjonista – menadżer turystyki.

4 lipca 2011

Od 21 czerwca 2011 do 2 lipca 2011 roku uczestniczki drugiego turnusu rehabilitacyjnego w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski” brały udział w wyjazdowym szkoleniu zawodowym – „Recepcjonista – menadżer turystyki”

Szkolenie „Recepcjonista – menadżer turystyki”( łącznie 40 godzin szkoleniowych) obejmowało następującą tematykę:

  • organizacja pracy recepcji i obsługa ruchu turystycznego,
  • obsługa programu komputerowego zarządzania recepcją,
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • język angielski w turystyce i obsłudze gości.

W wyniku szkolenia 8 uczestniczek turnusu opanowały praktyczne podstawowe umiejętności recepcjonisty / menadżera turystyki. Wszystkie Panie otrzymały zaświadczenia potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Zapraszamy do galerii.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego