Zachowanie trwałości świadczenia usług

1 czerwca 2020

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek) utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim ” po zakończeniu jego realizacji dnia 31.05.2020, w okresie 2 lat i 5 miesięcy tj. od dnia 01.06.2020 do 31.10.2022 Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, wraz z partnerami Fundacją Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu informuje, że przez 30 miesięcy począwszy od dnia 01.06.2020r. jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach proj. i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie zatrudniana kadra do świadczenia usługi opiekuńczej/asystenckiej.

Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu wraz z Partnerami projektu Fundacją Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zapewnia 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu wągrowieckiego i miasta Poznania.

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w Cennikach innych aktualnie realizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy projektów na terenie województwa wielkopolskiego tj.:

Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w dni powszednie (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 22:00) wynosi 32,00 zł brutto

Cena komercyjna za godzinę usługi opiekuńczej realizowanej w soboty, niedziele i święta oraz w dni powszednie w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 rano wynosi 38,00 zł brutto

Cena komercyjna za godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 90,00 zł brutto.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Poznania i powiatu wągrowieckiego, zachęcamy do kontaktu z

Fundacją Ekspert-Kujawy: tel. 52/357 62 15

Fundacją Więcej z Życia: tel. 797 082 080

Fundacja Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej: tel. 609 689 838