Szkolenie zawodowe: Florystyka i zdobienie przedmiotów

5 lipca 2011

Piątego lipca 2011 roku, w ramach projektu „Aktywne Amazonki z Wielkopolski”, rozpoczęło się wyjazdowe szkolenie zawodowe: „Florystyka i zdobienie przedmiotów”.

W szkoleniu bierze udział osiem Amazonek. Łącznie obejmie ono 40 godzin szkoleniowych, przewidzianych jest 10 spotkań po 4 godziny szkoleniowe dziennie, podczas których beneficjentki nauczą się tworzyć kompozycje kwiatowe, wykonywać dekoracje okolicznościowe oraz artystycznie zdobić przedmioty różnymi technikami, m.in. metodą decupagu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego