Zgłoś się do projektu!

30 października 2018

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza do udziału w projekcie ”Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”.

Zgłoś się do nas jeśli:

– mieszkasz na terenie powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miasta Inowrocław),

– jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy, w przypadku osób posiadających I lub II profil muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub korzystać z OPS).

W ramach projektu oferujemy szkolenia „szyte na miarę”, staże, poradnictwo prawne, grupy wsparcia, wyjazd integracyjny, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białka tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl.