Spotkanie dotyczące udziału w projekcie „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”

14 listopada 2018

Zapraszamy serdecznie na spotkanie dotyczące udziału w projekcie pn.:  „Klub Integracji Społecznej dla mieszkańców powiatu inowrocławskiego”, które odbędzie się 21.11.2018 r. o godzinie 11:00 (sala numer 13) w Fundacji Ekspert-Kujawy, przy ul. Dworcowej 65 w Inowrocławiu.

Zgłoś się do nas jeśli mieszkasz na terenie powiatu inowrocławskiego (z wyłączeniem miasta Inowrocław), jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP – preferowane osoby z III profilem oddalenia od rynku pracy. W przypadku osób bezrobotnych z I lub II profilem oddalenia od rynku pracy lub osób biernych zawodowo, muszą posiadać jeszcze jedną z przesłanek zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym np. korzystać z pomocy  Ośrodka Pomocy Społecznej lub posiadać status osoby niepełnosprawnej.

Zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem projektu Anną Białką, tel. (52) 357-62-15, email: a.bialka@ekspert-kujawy.pl