Operator maszyn do robót drogowych

22 czerwca 2011

 Od dnia 13 czerwca 2011 trwa szkolenie zawodowe „Operator maszyn do robót drogowych” w którym uczestniczy 7 mężczyzn.

Panowie poznaję zagadnienia dotyczące pracy dwóch maszyn drogowych, a mianowicie walca i równiarki. Obecnie Panowie są w trakcie nauki teoretycznej, a w niedługim czasie rozpoczną również zajęcia praktyczne.

Życzymy owocnej nauki i powodzenia w egzaminie.

Zapraszamy do galerii!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego