Spawacz w metodzie 135, Operator prac ziemnych

18 lipca 2011

 Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące powiaty: inowrocławski, mogileński oraz żniński, należące do następujących grup:

  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby, gdzie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych. 

W ramach projektu zapraszamy na bezpłatne poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenia zawodowe:

  • Spawacz w metodzie 135,
  • Operator prac ziemnych.
Rekrutacja trwa do dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zwracane będą koszty dojazdu i wypłacane będą dodatki szkoleniowe.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa  65 w Inowrocławiu,
 tel. (52) 357 62 15, (52) 522 23 73, e-mail: e.matusiak@ekspert-kujawy.pl,
Biuro Fundacji w Żninie, ul. Składowa 4,
tel. 530 362 377, e-mail: j.malak@ekspert-kujawy.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego