Szkolenie pracowników i współpracowników Fundacji Ekspert-Kujawy

5 czerwca 2006

W dniach 02.06.2006 –  04.06.2006r. w Ciechocinku  –  w Hotelu „Amazonka” pracownicy i współpracownicy Fundacji Ekspert- Kujawy odbyli szkolenie na temat: „Metodyka prowadzenia zajęć szkoleniowych z osobami niepełnosprawnymi”. Celem tego szkolenia było zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi, jak również z metodyką prowadzenia rozmowy doradczej  z osobą niepełnosprawną.
Szkolenie realizowane było w ramach projektu „Lepsze Jutro”  współfinansowanego ze środków programu Unii Europejskiej PHARE 2003, AKTYWNE FORMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA i realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.